ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, DÂN CHỦ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN; VÌ ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG; VÌ HÀ GIANG PHÁT TRIỂN – NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2018 – 2023!
Thứ hai, Ngày 30 Tháng 3 Năm 2020

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng

DIỄN ĐÀN CHÍNH SÁCH - TRAO ĐỔI

Gửi Email In trang Lưu
Điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.

13/11/2018 13:58

Ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.

Ảnh: Công nhân Nhà máy gỗ ván ép MDF tại Khu công nghiệp Bình Vàng - Hà Giang tham gia học tập tìm hiểu Bộ luật Lao động (Tháng 9/2018)

 Theo đó, Nghị định này quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng, bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi cách tính lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 so với Luật bảo hiểm xã hội năm 2006.

Lao động nữ quy định tại Nghị định này tùy thuộc vào thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu, mức lương hưu được điều chỉnh bằng mức lương hưu tính theo quy định tại khoản 2 Điều 56 hoặc khoản 2 Điều 74 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 cộng với mức điều chỉnh.

 

- Mức điều chỉnh được tính bằng mức lương hưu tính theo quy định tại khoản 2 Điều 56 hoặc khoản 2 Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu nhân với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu, cụ thể như sau:


- Mức lương hưu sau điều chỉnh này là căn cứ để tính điều chỉnh ở những lần điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Điều 57 Luật Bảo hiểm xã hội.

 

- Đối với lao động nữ được quy định tại Nghị định này bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 thì thực hiện điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Nghị định trước, sau đó thực hiện được điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

 

- Thời điểm thực hiện điều chỉnh được tính từ tháng lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu. Đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến trước ngày được nhận lương hưu mới theo quy định tại Nghị định này, được truy lĩnh phần lương hưu chênh lệch tăng thêm giữa mức lương hưu trước và sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Nghị định này.

 

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 24/12/2018./.

Hùng Mạnh - LĐLĐ tỉnh

Tin khác

Tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ thay đổi như thế nào? (23/05/2018 10:40)

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2017 (07/08/2017 09:28)

Từ ngày 1/8: 8 chính sách lao động tiền lương có hiệu lực (02/08/2016 15:55)

Nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất (14/01/2016 15:41)

9 quy định về việc làm, tiền lương và BHXH có hiệu lực từ 1/1/2016 (28/12/2015 10:37)

LAO ĐỘNG NAM THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 01/01/2016 (21/12/2015 09:19)

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2015 (03/12/2015 15:26)

Bộ LĐTBXH thông báo lịch nghỉ lễ, tết năm 2016 (17/11/2015 14:49)

Quy định mới về phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo (13/11/2015 16:00)

Quốc hội thông qua tăng 5% lương cơ sở từ 1/5/2016 (11/11/2015 16:09)

Phóng sự ảnh