ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, DÂN CHỦ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN; VÌ ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG; VÌ HÀ GIANG PHÁT TRIỂN – NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2018 – 2023!
Thứ tư, Ngày 1 Tháng 4 Năm 2020

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng

CÁC THÔNG TIN VỀ CHÍNH TRỊ-KINH TẾ-XÃ HỘI CÓ LIÊN QUAN

Gửi Email In trang Lưu
Hướng tới mục tiêu "Vì đoàn viên, người lao động; vì Hà Giang phát triển"

15/06/2018 15:18

BHG - Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn (CĐ) các cấp trên địa bàn tỉnh đã để lại nhiều dấu ấn trên nhiều lĩnh vực, khẳng định vị thế của tổ chức CĐ. Trước thềm Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023, phóng viên (P/v) Báo Hà Giang có cuộc trao đổi với đồng chí (Đ/c) Nguyễn Văn Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Phụ trách Liên đoàn Lao động tỉnh về những mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng trong giai đoạn mới của CĐ tỉnh.

P/v: Trong nhiệm kỳ vừa qua, CĐ tỉnh đã để lại những dấu ấn quan trọng, từng bước khẳng định vai trò, vị thế trong đời sống xã hội. Đồng chí có thể nói rõ hơn về điều này?

Đ/c Nguyễn Văn Chung: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ tỉnh, trong bối cảnh kinh tế chung của tỉnh và việc làm, thu nhập, đời sống người lao động (NLĐ) còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các cấp CĐ đã tích cực tuyên truyền về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công nhân, viên chức, người lao động (CN, VC, NLĐ). Trong đó, tập trung vào Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 của Đảng (khóa XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XI, XII) về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang; quán triệt sâu rộng Chỉ thị 09 và Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy về đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên; thực hiện “Nói đi đôi với làm” và các bộ luật, chính sách đối với người lao động.

BCH CĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp CĐ sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động lồng ghép, hướng về NLĐ thông qua việc phát động phong trào thi đua như: Lao động sáng tạo, sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật; phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong các cấp CĐ; phong trào quần chúng làm công tác an toàn vệ sinh lao động đã góp phần cải thiện điều kiện lao động trong các doanh nghiệp. Phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với “Chung sức xây dựng Nông thôn mới” với các hoạt động thiết thực như: “Ngày thứ 7 hướng về cơ sở”, “Tình nghĩa quê hương - Chung sức xây dựng Nông thôn mới”, vận động đoàn viên đóng góp hàng nghìn ngày công lao động; ủng hộ chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”…

 Tiết mục văn nghệ của LĐLĐ huyện Bắc Quang tham gia Hội thi Liên hoan Nghệ thuật quần chúng trong CNVCLĐ toàn tỉnh lần thứ III (tháng 4.2016).  					Ảnh: THÀNH ĐỒNG
Tiết mục văn nghệ của LĐLĐ huyện Bắc Quang tham gia Hội thi Liên hoan Nghệ thuật quần chúng trong CNVCLĐ toàn tỉnh lần thứ III (tháng 4.2016). Ảnh: THÀNH ĐỒNG

Song song vói đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp tích cực với các sở, ngành, tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp. Qua đó, đã phát hiện những sai phạm, kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ khắc phục những hạn chế còn tồn tại. CĐ đã tập trung thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở bằng việc chỉ đạo CĐ phối hợp với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ CC, VC, NLĐ để công khai bàn bạc và quyết định các nội dung hoạt động; tổ chức Tháng Công nhân hàng năm bằng nhiều nội dung thể hiện sự quan tâm, chăm lo đến NLĐ như: xây dựng Quỹ Mái ấm CĐ; hỗ trợ được 130 hộ công nhân lao động nghèo làm nhà với số tiền gần 4 tỷ đồng; tổ chức “Tết sum vầy”, “Trao quà cho các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách”. Mặt khác, tập trung xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của CĐ các doanh nghiệp và CĐ các xã, phường. Phát triển được trên 2 nghìn đoàn viên, thành lập các CĐ doanh nghiệp, hợp tác xã. Hàng năm, tỷ lệ CĐ cơ sở vững mạnh năm sau luôn cao hơn năm trước.

P/v: Đồng chí hãy cho biết một số định hướng mới của CĐ tỉnh trong nhiệm kỳ 2018 - 2023?

Đ/c Nguyễn Văn Chung: Nhiệm kỳ 2018 - 2023 là giai đoạn chuyển mình rất lớn, hoạt động của tổ chức CĐ sẽ có những thời cơ thuận lợi, đan xen với những khó khăn, thách thức nhưng các cấp CĐ tỉnh đã xác định 12 nhóm chỉ tiêu chủ yếu và dự kiến xây dựng 3 chương trình trọng tâm đó là: Chương trình nâng cao vai trò chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ trong các doanh nghiệp; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ trong các doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động CĐ cơ sở khu vực doanh nghiệp.

Từ đó, đề xuất một số giải pháp cụ thể: Đẩy mạnh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ như ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, tập trung thương lượng về tiền lương, đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, công tác an toàn vệ sinh lao động và những vấn đề cơ bản về phúc lợi cho NLĐ. Duy trì, nâng cao chất lượng các hội nghị cán bộ CC, VC, NLĐ. Tăng cường công tác tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát, phản biện xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động tiếp đoàn viên, NLĐ và tư vấn pháp luật của CĐ. Hàng năm tổ chức tốt Tháng Công nhân với chủ đề, nội dung thiết thực, cụ thể và rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường hoạt động xã hội của CĐ, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội CĐ các cấp. Phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động vận động đoàn viên, NLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; tổ chức phát động và duy trì hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả, gương người tốt, việc tốt...

P/v: Trước thềm Đại hội CĐ lần thứ XVI, đồng chí có tâm huyết gì gửi tới cán bộ, đoàn viên CĐ và NLĐ?

Đ/c Nguyễn Văn Chung: Phát huy truyền thống vẻ vang của CĐ Việt Nam, các cấp CĐ tỉnh và toàn thể đoàn viên, NLĐ hãy vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng sâu sắc vào tổ chức CĐ các cấp đang nỗ lực hết mình vì đoàn viên, NLĐ, vì sự phát triển của doanh nghiệp; cùng đoàn kết một lòng, giữ vững bản lĩnh chính trị, hăng say lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua, cùng “Đoàn kết, đổi mới, dân chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động CĐ.

P/v: Xin cảm ơn đồng chí!

VĂN QUÂN (Thực hiện)

Theo Báo Hà Giang

Tin khác

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2018 (23/05/2018 10:23)

Thủ tướng Chính phủ chốt phương án nghỉ Tết Âm lịch (16/11/2016 08:42)

NGÀY HỘI VH MÔNG - LỄ HỘI HOA TAM GIÁC MẠCH Tam giác mạch và sinh kế của người dân trên Cao nguyên đá (10/10/2016 09:13)

Lương tối thiểu 2017: Thống nhất mức đề xuất tăng lương tối thiểu là 7,3 % (02/08/2016 16:08)

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ VỀ LÃNH ĐẠO CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ BẦU CỬ HỘI DỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG (18/02/2016 13:54)

Thủ tướng phê duyệt biên chế công chức năm 2016 (24/11/2015 15:58)

Họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (16/09/2015 15:10)

Ban ATGT tỉnh họp chỉ đạo ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự ATGT (27/05/2015 09:00)

Sẽ thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng (21/04/2015 08:38)

Làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Chăm lo tốt hơn cho người lao động (11/03/2015 16:31)

Phóng sự ảnh